Tablice fizyczne

celary.net
 
Wzory, zależności, prawa
1. Ruch stały prostoliniowy.
2. Ruch zmienny.
3. Ruch po okręgu.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
9. Energia i zasada zachowania energii.
10. Praca i moc.
11. Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
16. Prędkości kosmiczne.
17. Elektrostatyka.
18. Atom wodoru według Bohra.
19. Kondensator.
20. Polaryzacja elektryczna.
21. Prąd elektryczny stały.
22. Pole magnetyczne.
23. Prąd zmienny.
24. Drgania.
25. Fale.
26. Optyka geometryczna.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
28. Fizyka atomowa.

 
REKLAMA

S7-300, S7-1200, S7-1500 Monitoring, tester

Oprogramowanie testowe dla sterowników firmy SIEMENS. Dla sterowników serii SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500

Forum węglowe

Włókno węglowe, włókno aramidowe, kevlar, Włókno szklane, tkanina techniczna

Instalacja elektryczna, pomiary, CO, wodna - CELARY Głuchołazy

długoletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych


nazwa oznaczenie wartość
Prędkość światła w próżni c 299792458 m*s-1
Stała grawitacyjna G 6.670*10-11N*m2*kg-2
Liczba Avogadra N 6.023*1023mol-1
Ładunek elektronu e 1.602*10-19C
Stała Plancka h 6.62559*10-34J*s
Przenikalność elektryczna próżni

μ0

8.86*10-12F*m-1
Przenikalność magnetyczna próżni

μ0

1.256*10-6V*s*A-1*m-1
Stała Rydberga R 10973731.534 m-1
Promień Bohra a0 0.529177249*10-10m
Komptonowska długość fali
2.42631058*10-12m
Ładunek właściwy elektronu
-1.75881962*10-11C*kg-1
Magneton Bohra
9.2740154*10-24J*T-1
Magneton jądrowy
5.0507866*10-27J*T-1
Masa elektronu me 9.1093897*10-31kg
Masa mionu
1.8835327*10-28kg
Masa protonu mp 1.6726213*10-27kg
Masa neutronu mn 1.6749286*10-27kg
Masa protonu mp 1.6726213*10-27kg
Masa neutronu mn 1.6749286*10-27kg
Masa protonu mp 1.6726213*10-27kg
Stała Faradaya F 96485.309 C*mol-1
Stała gazowa uniwersalna R 8.314510 J*mol-1*K-1
Stała Boltzmanna k 1.380658*10-23J*K-1
Stała Stefana-Boltzmanna
5.67051*10-8 W*m-2*K-4
Standardowe przyspieszenie spadku swobodnego g 9.80665 m*s-2
Standardowa atmosfera atm 101325 Pa
Jednostka masy atomowej u 1.6605402*10-27 kg
931.49432 MeV
Pierwsza prędkość kosmiczna vI 7.91 km*s-1
Druga prędkość kosmiczna vII 11.19 km*s-1
Trzecia prędkość kosmiczna vIII 16.7 km*s-1
Normalna objętość molowa gazu doskonałego V0 22.41 dm3*mol-1