Tablice fizyczne

celary.net
 
Wzory, zależności, prawa
1. Ruch stały prostoliniowy.
2. Ruch zmienny.
3. Ruch po okręgu.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
9. Energia i zasada zachowania energii.
10. Praca i moc.
11. Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
16. Prędkości kosmiczne.
17. Elektrostatyka.
18. Atom wodoru według Bohra.
19. Kondensator.
20. Polaryzacja elektryczna.
21. Prąd elektryczny stały.
22. Pole magnetyczne.
23. Prąd zmienny.
24. Drgania.
25. Fale.
26. Optyka geometryczna.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
28. Fizyka atomowa.

 
REKLAMA

S7-300, S7-1200, S7-1500 Monitoring, tester

Oprogramowanie testowe dla sterowników firmy SIEMENS. Dla sterowników serii SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500

Forum węglowe

Włókno węglowe, włókno aramidowe, kevlar, Włókno szklane, tkanina techniczna

Instalacja elektryczna, pomiary, CO, wodna - CELARY Głuchołazy

długoletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych


23. Prąd zmienny.

23.1  Indukcja elektromagnetyczna i prawo Faradaya dla przewodnika.

23.1.1 Indukcja elektromagnetyczna.

Jest to przyczyna pojawienia się prądu w obwodzie bez źródła prądu, gdy nastąpi zmiana strumienia pola elektromagnetycznego.

23.1.2 Prawo Faradaya dla przewodnika.

Prawo Faradaya :       

;

Siła elektromotoryczna indukcji jest równa zmianie strumienia pola magnetycznego w czasie wziętej ze znakiem minus lub pierwszej pochodnej strumienia pola magnetycznego po czasie wziętej ze znakiem minus.

Prawo Faradaya jest zasadą zachowania energii.

Oznaczenia:
e - siła elektromotoryczna indukcji;
f - strumień pola magnetycznego;
T - czas

23.2 Reguła Lenza.

Prąd indukcyjny ma taki kierunek, że wytworzony przez ten prąd strumień pola magnetycznego sprzeciwia się zmianom strumienia, dzięki któremu powstał.

23.3 Zjawisko samoindukcji.

Podczas otwierania i zamykania obwodu z prądem mamy do czynienia ze zmianą strumienia pola magnetycznego i - zgodnie z prawem indukcji Faradaya (zob.pkt.23.1) - w obwodzie pojawi się siła elektromotoryczna samoindukcji. W obwodzie popłynie krótkotrwały prąd indukcyjny :

,  

1 henr to indukcyjność takiego obwodu, w którym przy zmianie natężenia prądu o 1 A w czasie 1 s powstanie e o wartości 1 V.

Oznaczenia:
eSI - siła elektromotoryczna samoindukcji;
I - natężenie prądu elektrycznego przy zwarciu;
T - czas;
L - współczynnik samoindukcji (cecha charakterystyczna zwojnicy);
m0 - przenikalność magnetyczna próżni;
n - ilość zwojów;
s - pole powierzchni;
l - długość zwojnicy

23.4 Prądy Foucoulta.

Są to prądy wirowe powstające w jednolitych  płytach metalu, gdy je wstawimy do zmiennego pola magnetycznego. Elektrony do ruchu po okręgu zmusza siła elektromotoryczna. Zjawisko to ma zastosowanie w piecach indukcyjnych i licznikach energii elektrycznej.

23.5 Prąd zmienny, przemienny i generator prądu zmiennego.

23.5.1 Prąd zmienny.

Prąd zmienny - zmienia się jego kierunek i natężenie.

23.5.2 Prąd przemienny.

Prąd przemienny - pola zakreślone nad i pod osią w ciągu 1 okresu są sobie równe.

23.5.3 Generator prądu zmiennego.

Najprostszym generatorem prądu zmiennego jest ramka obracająca się w stałym polu magnetycznym. Obrót powoduje zmianę strumienia pola magnetycznego.

Siła elektromotoryczna ramki z prądem:
,       

Natężenie prądu :
 ,   

Oznaczenia:
e - siła elektromotoryczna ramki z prądem;
e0 - maxymalna wartość siły elektromotorycznej;
I - natężenie prądu elektrycznego;
T - czas;
S - pole powierzchni ramki;
I0 - maxymalne natężenie prądu elektrycznego;
R - opór;
w - prędkość kątowa ramki z prądem;
B - natężenie pola magnetycznego (indukcja)

23.6 Wartości skuteczne prądu elektrycznego zmiennego.

Natężenie skuteczne:


Napięcie skuteczne:


Oznaczenia:
U- napięcie skuteczne;
U0 - maxymalna wartość napięcia;
I - natężenie skuteczne prądu elektrycznego;
I0 - maxymalne natężenie prądu elektrycznego;

23.7 Praca i moc prądu elektrycznego zmiennego.

Moc :


Praca :


Oznaczenia:
U- napięcie skuteczne;
U0 - maxymalna wartość napięcia;
I - natężenie skuteczne prądu elektrycznego;
I0 - maxymalne natężenie prądu elektrycznego;
T - czas;
j - kąt przesunięcia fazowego

23.8 Obwody prądu zmiennego.

23.8.1 Obwód RL


Obwód składa się ze źródła prądu, żarówki i zwojnicy. Sumaryczny opór żarówki i zwojnicy wynosi R. Opór pozorny (nie wydziela się na nim ciepło) indukcyjny zwojnicy wynosi XL. Po włożeniu do zwojnicy rdzenia zwiększamy opór indukcyjny, czyli zmniejszamy natężenie prądu.  Opór indukcyjny zwojnicy :  


Zawada - wypadkowy opór obwodu :Natężenie prądu :Napięcie: Natężenie w stosunku do napięcia jest opóźnione

Kąt przesunięcia fazowego :  II prawo Kirchoffa :Oznaczenia:
e0 - siła elektromotoryczna ogniwa;
XL - opór indukcyjny zwojnicy;
w - prędkość kątowa ramki z prądem (zob.pkt.23.5.3);
T - czas;
Z - zawada;
j - kąt przesunięcia fazowego;
R - Sumaryczny opór żarówki i zwojnicy
U- napięcie skuteczne;
U0 - maxymalna wartość napięcia;
I - natężenie skuteczne prądu elektrycznego;
I0 - maxymalne natężenie prądu elektrycznego;
L - współczynnik samoindukcji (cecha charakterystyczna zwojnicy) (zob.pkt.23.3);


23.8.2 Obwód RC.

Obwód składa się ze źródła prądu, żarówki i kondensatora. Opór żarówki wynosi R. Opór pozorny (nie wydziela się na nim ciepło) pojemnościowy kondensatora wynosi XC. Opór pozorny pojemnościowy :Zawada - wypadkowy opór obwodu :Zawada jest mniejsza od oporu (co najwyżej równa).

Natężenie prądu :Napięcie:  Natężenie wyprzedza napięcie o kąt przesunięcia fazowego.

Kąt przesunięcia fazowego : II prawo Kirchoffa :Oznaczenia:
e0 - siła elektromotoryczna ogniwa;
Q - ładunek;
C - pojemność kondensatora;
XC - opór pozorny pojemnościowy;
w - prędkość kątowa ramki z prądem (zob.pkt.23.5.3);
T - czas;
Z - zawada;
j - kąt przesunięcia fazowego;
R - Sumaryczny opór żarówki i zwojnicy
U- napięcie skuteczne;
U0 - maxymalna wartość napięcia;
I - natężenie skuteczne prądu elektrycznego;
I0 - maxymalne natężenie prądu elektrycznego;
 

23.8.3 Obwód RLC.

Obwód taki buduje się, aby zniwelować działanie oporu pozornego. Zakładamy, że XL>XC . Obwód składa się ze źródła prądu, żarówki, zwojnicy i kondensatora. Sumaryczny opór żarówki i zwojnicy wynosi R. Opór pozorny (nie wydziela się na nim ciepło) pojemnościowy kondensatora wynosi XC.

Opór pozorny pojemnościowy  : 
 .

Opór indukcyjny zwojnicy :

 

Zawada - wypadkowy opór obwodu :Zawada jest mniejsza od oporu (co najwyżej równa).

Natężenie prądu :Napięcie: Natężenie w stosunku do napięcia jest opóźnione o kąt przesunięcia fazowego.

Kąt przesunięcia fazowego :
 

II prawo Kirchoffa:Oznaczenia:
e0 - siła elektromotoryczna ogniwa;
Q - ładunek;
C - pojemność kondensatora;
XC - opór pozorny pojemnościowy;
w - prędkość kątowa ramki z prądem (zob.pkt.23.5.3);
T - czas;
Z - zawada;
j - kąt przesunięcia fazowego;
R - Sumaryczny opór żarówki i zwojnicy
U- napięcie skuteczne;
U0 - maxymalna wartość napięcia;
I - natężenie skuteczne prądu elektrycznego;
I0 - maxymalne natężenie prądu elektrycznego;
L - współczynnik samoindukcji (cecha charakterystyczna zwojnicy) (zob.pkt.23.3);


23.9 Wzór Kelwina lub Tompsona.

Wzór na częstotliwość prądu w obwodzie RLC, przy której zawada przyjmuje najmniejszą wartość (zob.pkt.23.10) :Oznaczenia:
C - pojemność kondensatora;
L - współczynnik samoindukcji (cecha charakterystyczna zwojnicy) (zob.pkt.23.3);
f - częstotliwość.


23.10 Prąd bezwatowy.

Jest to prąd, którego kąt przesunięcia fazowego wynosi 90o. Średnia moc nie jest pochłaniana przez obwód mimo iż płynie prąd.

 
23.11 Transformator.

Jest to urządzenie zamieniające napięcie z wysokiego na niskie. Składa się z rdzenia, na który są nawinięte uzwojenia : pierwotne (ze źródłem prądu) i wtórne (z odbiornikiem). Działa na zasadzie indukcji wzajemnej - jedno uzwojenie wspomaga drugie. Prąd w uzwojeniu wtórnym jest przesunięty o 1800.

Przekładnia transformatora:

;  

Sprawność transformatora :Oznaczenia:
UP(W)- napięcie skuteczne w uzwojeniu pierwotnym (wtórnym);
IP(W) - natężenie skuteczne prądu elektrycznego w uzwojeniu pierwotnym (wtórnym);
k - przekładnia transformatora;
nP(W) - ilość zwoi w uzwojeniu pierwotnym (wtórnym);
h - sprawność transformatora;
PP(W) - moc w uzwojeniu pierwotnym (wtórnym);


23.12 Induktor.

Służy do zamiany niskiego napięcia prądu stałego na wysokie napięcie prądu zmiennego. Działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej.Składa się z rdzenia, na nim nawinięte są 2 uzwojenia : pierwotne (zasilane prądem stałym; mała ilość zwojów z grubego drutu) i wtórne (dużo zwojów z cienkiego drutu). Zwykle używa się napięcia 6~8 V.