Tablice fizyczne

celary.net
 
Wzory, zależności, prawa
1. Ruch stały prostoliniowy.
2. Ruch zmienny.
3. Ruch po okręgu.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
9. Energia i zasada zachowania energii.
10. Praca i moc.
11. Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
16. Prędkości kosmiczne.
17. Elektrostatyka.
18. Atom wodoru według Bohra.
19. Kondensator.
20. Polaryzacja elektryczna.
21. Prąd elektryczny stały.
22. Pole magnetyczne.
23. Prąd zmienny.
24. Drgania.
25. Fale.
26. Optyka geometryczna.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
28. Fizyka atomowa.

 
REKLAMA

S7-300, S7-1200, S7-1500 Monitoring, tester

Oprogramowanie testowe dla sterowników firmy SIEMENS. Dla sterowników serii SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500

Forum węglowe

Włókno węglowe, włókno aramidowe, kevlar, Włókno szklane, tkanina techniczna

Instalacja elektryczna, pomiary, CO, wodna - CELARY Głuchołazy

długoletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych


26. Optyka geometryczna.

26.1 Fale świetlne. Częstotliwość fal świetlnych. Bezwzględny współczynnik załamania.

26.1.1 Fale świetlne.

Wysyła je każde ciało świecące, którego energii jest dostatecznie duża, aby nasze oko mogło je zaobserwować.

Podział fal świetlnych :
a)   podczerwień;
b)  widmo widzialne ();
c)  nadfiolet;

W ośrodkach jednorodnych fale świetlne rozchodzą się prostoliniowo.

Oznaczenia:
l - długość fali.


26.1.2 Częstotliwość.

Częstotliwość :Oznaczenia:
l - długość fali;
C - prędkość światła;
n - częstotliwość.


26.1.3 Bezwzględny współczynnik załamania.

Dla światła stosujemy bezwzględny współczynnik załamania :Oznaczenia:
n - bezwzględny współczynnik załamania;
C - prędkość światła;
V - prędkość światła w danym ośrodku.


26.2 Zasada Fermata.

Światło biegnie w taki sposób, że czas przebycia danej drogi jest najkrótszy

26.3 Zwierciadła.

Zwierciadło - idealnie gładka powierzchnia odbijająca promienie świetlne. Zwierciadła płaski odbijają promienie selektywnie (dwa różne promienie równoległe po odbiciu nadal są równoległe), wszystkie inne rozpraszają. Przy odbiciach prawo odbicia jest zachowane (kąt odbicia = kąt padania).

W zwierciadłach płaskich otrzymujemy obraz pozorny, prosty, tej samej wielkości co przedmiot. Aby w całości przejrzeć się w zwierciadle płaskim, jego wysokość musi być równa conajmniej połowie przedmiotu.

Zwierciadła kuliste to część wypolerowanej sfery. Jeżeli jest to część wewnętrzna, to zwierciadło nazywamy wklęsłe, a jak zewnętrzna - to wypukłe :

W połowie drogi pomiędzy wierzchołkiem a środkiem krzywizny znajduje się ognisko zwierciadła (F). Odległość między ogniskiem a wierzchołkiem to ogniskowa (f).


26.4 Powiększenie.

Jest to stosunek wysokości obrazu do wysokości przedmiotu :Oznaczenia:
p - powiększenie;
h’ - wysokość obrazu;
h - wysokość przedmiotu;
Y - odległość obrazu od wierzchołka zwierciadła;
X - odległość przedmiotu od wierzchołka zwierciadła.


26.5 Równanie zwierciadła.

Równanie zwierciadła :Oznaczenia:
Y - odległość obrazu od wierzchołka zwierciadła;
X - odległość przedmiotu od wierzchołka zwierciadła;
R - promień krzywizny zwierciadła (odległość wierzchołek-środek zwierciadła);
f - ogniskowa zwierciadła (zob.pkt.26.3).


26.6 Prawo Snelliusa.Prawo Snelliusa :n1(2) - bezwzględny współczynnik załamania pierwszego (drugiego) ośrodka (zob.pkt.26.1.3);


26.7 Całkowite wewnętrzne odbicie.Gdy kąt a ³ 90o (90o - kąt graniczny), to nastąpi całkowite wewnętrzne odbicie. Warunkiem tego jest również to, że ośrodek, w którym światło się rozchodzi jest gęstszy od ośrodka, od którego się odbija.

Zjawisko to jest wykorzystane m. in. w światłowodach.


26.8 Soczewki.

Soczewka jest to ciało przezroczyste ograniczone z conajmniej jednej strony powierzchnią sferyczną.

Rodzaje soczewek:

a)   dwuwypukłe;
b)  dwuwklęsłe;
c)  płaskowypukłe;
d)  płaskowklęsłe

Oznaczenia soczewek na rysunku :Ogniskowa - odległość między ogniskiem a środkiem soczewki.

Akomodacja - przystosowanie układu optycznego do obserwowania przedmiotu z bliska lub z daleka.

26.9 Równanie soczewki.

Równanie soczewki :Oznaczenia:
Y - odległość obrazu od środka soczewki;
X - odległość przedmiotu od środka soczewki;
f - ogniskowa soczewki.


26.10 Zdolność skupiająca soczewek.

Zdolność skupiająca jest to odwrotność ogniskowej :

 

Aberacja sferyczna - rozmyte ognisko (wada dużych soczewek). Z tego powodu używa się układów soczewek. Soczewki muszą być sklejone klejem o bezwzględnym współczynniku załamania soczewki. Sumowanie dioptrii : ,  .

Oznaczenia:
D - zdolność skupiająca soczewek;
f - ogniskowa soczewki (zob.pkt.26.8);
nS(O) - bezwzględny współczynnik załamania soczewki (otoczenia);
r1,r2 - promienie krzywizn soczewki (dla soczewki płaskowklęsłej lub płaskowypukłej jeden z promieni = ¥)


26.11 Pryzmat. Przejście światła monochromatycznego i białego przez pryzmat.

Pryzmat jest to ciało przezroczyste ograniczone z dwóch stron dwiema powierzchniami równoległymi i dwiema powierzchniami przycinającymi się pod pewnym kątem, zwanym kątem łamiącym pryzmatu.Oznaczenia:
j - kąt łamiący pryzmatu.


26.11.1 Przejście światła monochromatycznego przez pryzmat.

Światłem monochromatycznym nazywamy światło o jednej częstotliwości.Jak widać, światło załamuje się 2 razy.

Kąt odchylenia :Oznaczenia:
j - kąt łamiący pryzmatu;
n- bezwzględny współczynnik załamania pryzmatu;
q - kąt odchylenia. 


26.11.2 Przejście światła białego przez pryzmat.Światło po przejściu przez pryzmat rozszczepia się na barwy składowe. Dla każdej długości fali inny jest kąt załamania. Największy jest on dla barwy fioletowej, a najmniejszy dla barwy czerwonej. Im większa długość fali (mniejsza częstotliwość), tym współczynnik załamania jest mniejszy. Wszystkie składowe : czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska, fioletowa, tworzą widmo światła białego (widmo ciągłe).

Oznaczenia:
j - kąt łamiący pryzmatu;
qcz(f) - kąt odchylenia barwy czerwonej (fioletowej).


26.12 Oko jako układ optyczny.

Akomodacja - przystosowanie układu optycznego do obserwowania przedmiotu z bliska lub z daleka.

Na siatkówce są dwa rodzaje komórek : pręciki (odpowiadają za widzenie w ogóle) i czopki (odpowiadają za barwy). Najwięcej czopków jest na osi oka (tzw. plamka żółta). Są trzy rodzaje czopków, każdy czuły na inną barwę : czerwoną, zieloną i żółtą. Wrażenie różnych barw jest spowodowane niejednakowym pobudzeniem receptorów.

Bezwzględne współczynniki załamania:

rogówka: n=1,376
soczewka: n=1,395
ciałko wodniste: n=1,336
ciałko szkliste: n=1,336
 
Obraz otrzymany na siatkówce jest rzeczywisty, pomniejszony, odwrócony.

Choroby wzroku :

a)   daltonizm - nie rozróżnianie barw, częściowy, gdy uszkodzony jest jeden lub dwa rodzaje czopków.
b)  nadwzroczność (dalekowidzenie) - frakcja układu jest za słaba w stosunku do długości gałki ocznej. Do korekcji używamy soczewek skupiających.
c)  krótkowzroczność - frakcja układu jest za silna w stosunku do długości gałki ocznej. Tę wadę wyrównujemy soczewkami rozpraszającymi.
d)  astygmatyzm - niejednokrotne załamanie się promieni świetlnych w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Korekcja poprzez soczewki cylindryczne.

Oznaczenia:
n- bezwzględny współczynnik załamania.
 

26.13 Interferencja fal świetlnych - doświadczenie Younga. Warunek wzmocnienia dla światła.

26.13.1 Interferencja fal świetlnych - doświadczenie Younga.

Doświadczenie Younga :Young przepuścił białe światło przez siatkę dyfrakcyjną.

Na ekranie otrzymał prążki interferencyjne :„Tęcza” to wzmocnienie, a nie oświetlona na przestrzeń pomiędzy prążkami to wygaszenie. Najmniej ugina się fala fioletowa, a najbardziej czerwona - odwrotnie niż w pryzmacie.

26.13.2 Warunek wzmocnienia dla światła.Warunek wzmocnienia dla światła :Oznaczenia:
n- bezwzględny współczynnik załamania siatki dyfrakcyjnej;
d - odległość między szczelinami siatki dyfrakcyjnej;
l - długość fali.


26.14 Powiększenie lupy.

Powiększenie :Oznaczenia:
d - odległość dobrego widzenia (d » 25 cm);
f - ogniskowa soczewki (zob.pkt.26.8);
P - powiększenie.


26.15 Rodzaje lup.

Rodzaje lup :
  • prosta - soczewka wypukła lub płaskowypukła - maksymalne powiększenie 5 razy;
  • aplanatyczna - dwie jednakowe soczewki zwrócone wypukłościami do siebie;
  • achromatyczna - soczewka klejona, skorygowane aberacje sferyczna i chromatyczna (światło po przejściu daje różne obrazy dla różnych barw));
  • ortoplanatyczna - układ trzech soczewek - skorygowane aberacje sferyczna, chromatyczna i dystorsja (powstaje w wyniku różnych powiększeń różnych części obrazu z zachowaniem ostrości);
  • dyfrakcyjna