Tablice fizyczne

celary.net
 
Wzory, zależności, prawa
1. Ruch stały prostoliniowy.
2. Ruch zmienny.
3. Ruch po okręgu.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
9. Energia i zasada zachowania energii.
10. Praca i moc.
11. Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
16. Prędkości kosmiczne.
17. Elektrostatyka.
18. Atom wodoru według Bohra.
19. Kondensator.
20. Polaryzacja elektryczna.
21. Prąd elektryczny stały.
22. Pole magnetyczne.
23. Prąd zmienny.
24. Drgania.
25. Fale.
26. Optyka geometryczna.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
28. Fizyka atomowa.

 
REKLAMA

S7-300, S7-1200, S7-1500 Monitoring, tester

Oprogramowanie testowe dla sterowników firmy SIEMENS. Dla sterowników serii SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500

Forum węglowe

Włókno węglowe, włókno aramidowe, kevlar, Włókno szklane, tkanina techniczna

Instalacja elektryczna, pomiary, CO, wodna - CELARY Głuchołazy

długoletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych


19. Kondensator.

19.1 Pojemność elektryczna.

Na każdym przewodniku przy określonym potencjale możemy zgromadzić ściśle określoną ilość ładunków:       
,

1 Farad to pojemność takiego przewodnika, na którym zgromadzono ładunek 1 C przy potencjale 1V.

Oznaczenia:
Q - ładunek zgromadzony;
V - potencjał

19.2 Kondensator.

Jest to układ dwóch przewodników oddzielonych od siebie dielektrykiem, przy czym jeden z nich jest uziemiony. Kondensator działa na zasadzie indukcji.

Kondensator płaski - dwie, równoległe przewodzące płyty z przewodnika oddzielone izolatorem. Jedna z tych płyt jest uziemiona.

19.3 Pojemność kondensatorów.

19.3.1 Pojemność kondensatora płaskiego:Oznaczenia:
C - pojemność;
e0 - przenikalność elektryczna próżni;
er - przenikalność elektryczna izolatora oddzielającego okładki;
s - powierzchnia okładek;
d - odległość między okładkami.

19.3.2 Pojemność kondensatora kulistego:Oznaczenia:
C - pojemność;
e0 - przenikalność elektryczna próżni;
R - promień kondensatora.

19.4 Łączenie kondensatorów.

19.4.1 Łączenie szeregowe kondensatorów.Ładunek na każdym z kondensatorów jest jednakowy.
Pojemność wypadkowa układu:     


Oznaczenia:
C - pojemność wypadkowa układu;
C1,2,3 - pojemności poszczególnych kondensatorów;
U - różnica potencjałów(napięcie);
U1,2,3 - różnice potencjałów na poszczególnych kondensatorach;
Q - ładunek zgromadzony na każdym kondensatorze;
 

19.4.2 Łączenie równoległe kondensatorów.Napięcie na każdym z kondensatorów jest jednakowe.
Pojemność wypadkowa układu:     


Oznaczenia
C - pojemność wypadkowa układu;
C1,2,3 - pojemności poszczególnych kondensatorów;
U - różnica potencjałów(napięcie);
Q1,2,3 - ładunek zgromadzony na poszczególnych kondensatorach;

 
19.5 Energia kondensatorów.

Energia zmagazynowana w kondensatorze:Oznaczenia:
C - pojemność kondensatora;
U - różnica potencjałów(napięcie);
Q - ładunek zgromadzony na okładkach kondensatora;
E - energia;