Tablice fizyczne

celary.net
 
Wzory, zależności, prawa
1. Ruch stały prostoliniowy.
2. Ruch zmienny.
3. Ruch po okręgu.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
9. Energia i zasada zachowania energii.
10. Praca i moc.
11. Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
16. Prędkości kosmiczne.
17. Elektrostatyka.
18. Atom wodoru według Bohra.
19. Kondensator.
20. Polaryzacja elektryczna.
21. Prąd elektryczny stały.
22. Pole magnetyczne.
23. Prąd zmienny.
24. Drgania.
25. Fale.
26. Optyka geometryczna.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
28. Fizyka atomowa.

 
REKLAMA

S7-300, S7-1200, S7-1500 Monitoring, tester

Oprogramowanie testowe dla sterowników firmy SIEMENS. Dla sterowników serii SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500

Forum węglowe

Włókno węglowe, włókno aramidowe, kevlar, Włókno szklane, tkanina techniczna

Instalacja elektryczna, pomiary, CO, wodna - CELARY Głuchołazy

długoletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych


17. Elektrostatyka.

Zasada zachowania ładunku.

W układach izolowanych elektrycznie od wszystkich innych ciał ładunek może być przemieszczany z jednego ciała do drugiego, ale jego całkowita wartość nie ulega zmianie.

Zasada kwantyzacji ładunku.

Wielkość ładunku elektrycznego jest wielokrotnością ładunku elementarnego e.

  ,

Oznaczenia:
e - ładunek elementarny;
n - ilość ładunków elementarnych

Prawo Coulomba:Oznaczenia:

FC - siła Coulomba;
k - stała elektrostatyczna;
Q - pierwszy ładunek;
q - drugi ładunek;
r - odległość pierwszego ładunku od drugiego; 
 - wersor (stosunek wektora do jego długości - pokazuje kierunek siły)

Ciało naelektryzowane.

Jest to ciało, którego suma ładunków elementarnych dodatnich jest różna od sumy ładunków elementarnych ujemnych.

Stała elektrostatyczna i przenikalność elektryczna próżni.

Stała elektrostatyczna:

Jest to wielkość równa liczbowo sile, z jaką oddziaływują na siebie dwa ładunki 1 C w odległości 1m.Przenikalność elektryczna próżni:Natężenie pola elektrostatycznego.

Jest to siła Coulomba przypadająca na jednostkę ładunku:Natężenie pochodzące od skończonej liczby ładunków jest równe wektorowej sumie natężeń pochodzących od poszczególnych ładunków.

Oznaczenia:
E - natężenie pola;
FC - siła Coulomba;
k - stała elektrostatyczna;
Q - ładunek źródłowy;
q - ładunek elementarny;
r - odległość źródła od danego punktu;
- wersor (stosunek wektora do jego długości - pokazuje kierunek siły);

Linie pola elektrostatycznego

Linie pola elektrostatycznego:

Są to krzywe, o których styczne w każdym punkcie pokrywają się z kierunkiem pola elektrycznego.

Linie ładunku punktowego :Pole jednorodne - linie pola są równoległe, a wartość natężenia jest stała.

Pole centralne - siły działają wzdłuż promienia.

Własności linii pola elektrostatycznego:
  • nigdzie się nie przecinają;
  • wychodzą z ładunku + a schodzą się w ładunku  - ;
  • dla ładunków punktowych są to krzywe otwarte;
  • są zawsze ^ do powierzchni;
  • można je wystawić w każdym punkcie pola;
  • im więcej linii, tym natężenie większe

Strumień pola elektromagnetycznego.

Miarą strumienia pola elektromagnetycznego jest liczba linii pola elektromagnetycznego przechodzącego przez daną powierzchnię:  Oznaczenia:
f - strumień pola;
E - natężenie pola;
s - pole powierzchni;


Prawo Gaussa.

Prawo Gaussa służy do obliczania natężeń pochodzących od poszczególnych ciał. Aby posłużyć się prawem Gaussa należy wybrać dowolną powierzchnię zamkniętą wokół źródła (np. sferę).

Prawo Gaussa :Strumień pola elektrycznego obejmowany przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest proporcjonalny do sumy ładunków zawartych wewnątrz powierzchni.

Podczas rozwiązywania zadań korzysta się najczęściej z równości:
,
 
gdzie Q to ładunek punktowy, E - szukane natężenie, wartość w nawiasie - pole dowolnej sfery otaczającej ładunek, r - promień sfery. Podane równanie służy do obliczenia natężenia pochodzącego od jednego ładunku punktowego.

Oznaczenia:
f - strumień pola;
E - natężenie pola;
e0 - przenikalność elektryczna próżni;
n - ilość ładunków obejmowanych przez daną  powierzchnię zamkniętą

Gęstość powierzchniowa i gęstość liniowa ładunku.

Gęstość powierzchniowa:

Gęstość liniowa :    

Oznaczenia:

- wersor (stosunek wektora do jego długości);
- wersor (stosunek wektora do jego długości);
z - gęstość powierzchniowa;
l - gęstość liniowa;
q - ładunek;
s - pole powierzchni;
l - długość

Natężenie pola elektrostatycznego pomiędzy dwoma płytami:   Oznaczenia:
E - natężenie pola elektrostatycznego;
z - gęstość powierzchniowa;
e0 - przenikalność elektryczna próżni;
U - różnica potencjałów(napięcie);
d - odległóść pomiędzy płytami;


Praca w centralnym polu elektrycznym.

Praca wykonana w centralnym polu elektrycznym zależy od położenia początkowego i końcowego, a nie zależy od drogi.Oznaczenia:
W - praca;
k - stała elektrostatyczna;
Q - ładunek źródłowy;
q - ładunek;
r0 - odległość początkowa źródła od ładunku;
r - odległość końcowa źródła od ładunku


Energia pola elektrycznego.

Energia potencjalna pola elektrycznego:Sumowanie energii potencjalnych pola elektrycznego:Oznaczenia:
eP - energia potencjalna;
k - stała elektrostatyczna;
Q - pierwszy ładunek;
q - drugi ładunek;
r - odległość ładunków od siebie;

Potencjał pola elektrycznego.

Jest to energia potencjalna pola elektrycznego przypadająca na jednostkę ładunku:  Oznaczenia:
V - potencjał;
eP - energia potencjalna;
k - stała elektrostatyczna;
Q - ładunek źródłowy;
q - ładunek elementarny;
r - odległość punktu od źródła;

Różnica potencjałów (napięcie).

Różnica potencjałów :    


Oznaczenia:
V - potencjał;
U - różnica potencjałów

Praca w polu elektrycznym jednorodnym.Oznaczenia:
U - różnica potencjałów;
q - ładunek;
E - natężenie pola;
d - przemieszczenie;

Ruch ładunków w polu elektrycznym.

Ruch ładunku w polu elektrycznym - ładunek porusza się równolegle do linii pola.

Ładunek będzie się poruszał ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym.

Przyspieszenie:  Jednocześnie ulegnie zmianie energia kinetyczna ładunku:Oznaczenia:
U - różnica potencjałów, jaką przebył ładunek;
q - ładunek;
E - natężenie pola;
eK - energia kinetyczna;
e0 - energia początkowa ładunku;
a - przyspieszenie;
m - masa ładunku;


Ruch ładunku w polu elektrycznym - ładunek wpada pod kątem prostym do linii pola.

Torem ładunku jest parabola.

  ;       ;   

,     

Oznaczenia:
U - różnica potencjałów, jaką przebył ładunek;
q - ładunek;
E - natężenie pola;
eK - energia kinetyczna;
e0 - energia początkowa ładunku;
a - przyspieszenie;
m - masa ładunku;
V - prędkość;
T - czas; oraz oznaczenia na rysunku.


Wektor indukcji elektrostatycznej.

Wektor indukcji elektrostatycznej jest to stosunek ładunków wyindukowanych na powierzchni przewodnika do powierzchni tego przewodnika:        Wektor indukcji elektrostatycznej jest zawsze przeciwnie skierowany do zewnętrznego pola elektrycznego.

Oznaczenia:
D - wektor indukcji elektrostatycznej;
q - ładunek wyindukowany;
s - powierzchnia przewodnika;
- wersor (stosunek wektora do jego długości)


Natężenie pola elektrostatycznego kuli.

Natężenie pola elektrostatycznego wewnątrz kuli.

,  

Oznaczenia:
E - natężenie pola;
e0 - przenikalność elektryczna próżni;
R - promień kuli;
r - odległość środka kuli od wybranego punktu;
z - gęstość powierzchniowa ładunków.

Natężenie pola elektrostatycznego na zewnątrz kuli.Oznaczenia:
E - natężenie pola;
e0 - przenikalność elektryczna próżni;
er - przenikalność elektryczna wnętrza kuli;
R - odległość środka kuli od wybranego punktu;
z - gęstość powierzchniowa ładunków.