Tablice fizyczne

celary.net
 
Wzory, zależności, prawa
1. Ruch stały prostoliniowy.
2. Ruch zmienny.
3. Ruch po okręgu.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
9. Energia i zasada zachowania energii.
10. Praca i moc.
11. Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
16. Prędkości kosmiczne.
17. Elektrostatyka.
18. Atom wodoru według Bohra.
19. Kondensator.
20. Polaryzacja elektryczna.
21. Prąd elektryczny stały.
22. Pole magnetyczne.
23. Prąd zmienny.
24. Drgania.
25. Fale.
26. Optyka geometryczna.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
28. Fizyka atomowa.

 
REKLAMA

S7-300, S7-1200, S7-1500 Monitoring, tester

Oprogramowanie testowe dla sterowników firmy SIEMENS. Dla sterowników serii SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500

Forum węglowe

Włókno węglowe, włókno aramidowe, kevlar, Włókno szklane, tkanina techniczna

Instalacja elektryczna, pomiary, CO, wodna - CELARY Głuchołazy

długoletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych


24. Drgania.

24.1 Ruch drgający prosty.

Ruch drgający jest ruchem okresowym. Punkt materialny przebywa stale w okolicach położenia równowagi.

Okres (T) - czas 1 pełnego drgnięcia

Częstotliwość :      


Amplituda (A) - maksymalne wychylenie z położenia równowagi.

Wychylenie :


Oznaczenia:
f - częstotliwość;
T - okres;
X - wychylenie;
t - czas;
A - amplituda;
w - prędkość kątowa


24.2 Prędkość i przyspieszenie w ruchu drgającym prostym.

24.2.1 Prędkość w ruchu drgającym prostym.

Prędkość :24.2.2 Przyspieszenie w ruchu drgającym prostym.

Przyspieszenie :Przyspieszenie jest zawsze skierowane przeciwnie do wychylenia.

Oznaczenia:
V - prędkość;
a - przyspieszenie;
T - okres;
X - wychylenie;
t - czas;
A - amplituda;
w - prędkość kątowa


24.3 Siła w ruchu drgającym prostym.

Siła :
 


Oznaczenia:
F - siła;
m - masa;
k - współczynnik sprężystości sprężyny (cecha charakterystyczna sprężyny);
X - wychylenie;
w
- prędkość kątowa

24.4 Energia w ruchu drgającym prostym.

Energia całkowita :Oznaczenia:
A - amplituda;
E - energia całkowita;
k - współczynnik sprężystości sprężyny (cecha charakterystyczna sprężyny)


24.5 Okres drgań sprężyny.

Sprężyna wykonuje ruch drgający prosty. Zakładamy, że sprężyna wisi swobodnie pionowo w dół, do niej jest podczepiony ciężarek.
Okres drgań :Oznaczenia:
m - masa ciężarka;
k - współczynnik sprężystości sprężyny (cecha charakterystyczna sprężyny);
T - okres


24.6 Równanie ruchu drgającego prostego (równanie oscylatora harmonicznego).

Równanie :


Człon przy X będzie zawsze 2 prędkości kątowej.

Rozwiązanie :


Oznaczenia:
X - wychylenie;
t - czas;
w - prędkość kątowa;
A - amplituda;

24.7 Wahadło matematyczne.

Jest to punkt materialny zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici. Kąt wychylenia nie przekracza 16o.

24.8 Okres wahadła matematycznego.

Okres :


Po umieszczeniu wahadła w windzie, okres zmieni się następująco :
  • gdy winda przyspiesza w dół : 
  • gdy winda hamuje w dół : 
  • gdy winda spada, wahadło jest w stanie nieważkości

Oznaczenia:
T - okres;
l - długość wahadła;
g - przyspieszenie ziemski (grawitacja);
a - przyspieszenie windy.


24.9 Wahadło fizyczne.

Jest to wahająca się bryła sztywna.

24.10 Okres wahadła fizycznego.

Okres :


Oznaczenia:
T - okres;
I - moment bezwładności wahadła;
g - przyspieszenie ziemski (grawitacja);
m - masa wahadła;
d - odległość środka ciężkości od punktu zaczepienia.


24.11 Równanie wahadła fizycznego.

Równanie :


Człon przy a będzie zawsze 2 prędkości kątowej.

Oznaczenia:
I - moment bezwładności wahadła;
g - przyspieszenie ziemski (grawitacja);
m - masa wahadła;
d - odległość środka ciężkości od punktu zaczepienia;
a - maxymalny kąt wychylenia wahadła.


24.12 Zredukowana długość wahadła matematycznego.

Jest to długość wahadła matematycznego, przy której jego okres jest równy okresowi wahadła fizycznego.Oznaczenia:
I - moment bezwładności wahadła;
m - masa wahadła;
d - odległość środka ciężkości od punktu zaczepienia;
l - długość.


24.13 Drgania elektromagnetyczne.

Obwód drgający :Obwód jest wykonany z nadprzewodnika. Składa się z naładowanego kondensatora i zwojnicy. Energia kondensatora :
.
Po zamknięciu obwodu kondensator rozładuje się - popłynie prąd o malejącym natężeniu. Energia kondensatora zmieni się w energię pola elektrycznego :
.
Ponieważ, że w obwodzie popłynie prąd o zmiennym natężeniu, to w zwojnicy wyindukuje się prąd, którego kierunek zgodny będzie z regułą Lenza (zob.pkt.23.2) - w tym samym kierunku : 
.
Największy prąd indukcyjny będzie, gdy kondensator będzie całkowicie rozładowany. Cała energia będzie skupiona w zwojnicy. Prąd indukcyjny ponownie naładuje kondensator, lecz o przeciwnej polaryzacji. Następnie popłynie prąd w przeciwnym kierunku, który wyindukuje na zwojnicy prąd o tym samym kierunku i ponownie naładuje kondensator. Itd.

Drgania elektromagnetyczne polegają na zamianie pola elektrycznego na magnetyczne i odwrotnie.

Oznaczenia:
Q - całkowity ładunek w obwodzie;
I - natężenie prądu;
EL - energia pola elektrycznego;
EC - energia kondensatora;
C - pojemność kondensatora;
U - napięcie (różnica potencjałów;
l - długość zwojnicy;
L - współczynnik samoindukcji (cecha charakterystyczna zwojnicy) (zob.pkt.23.3);


24.14 Okres drgań elektromagnetycznych.

Okres :


Oznaczenia:
C - pojemność kondensatora;
L - współczynnik samoindukcji (cecha charakterystyczna zwojnicy) (zob.pkt.23.3);


24.15 Składanie drgań harmonicznych.

a) Składanie drgań wzdłuż tego samego kierunku :

Aby powstało drganie harmoniczne, częstotliwości wahadeł muszą być takie same.

Wychylenie :


Oznaczenia:
X - wychylenie;
w1,2 - prędkość kątowa pierwszego (drugiego) wahadła;
A - amplituda;
t - czas;

b) Składanie drgań wzajemnie prostopadłych :
Etapy ruchu : 1)  \   2) o   3) /   4) o   5) \

Wychylenie : ;      ;      

Oznaczenia:
X - wychylenie pierwszego wahadła;
Y - wychylenie drugiego wahadła;
w - prędkość kątowa pierwszego wahadła;
A1,2 - amplituda pierwszego (drugiego) wahadła; t - czas;

c) Składanie 2 drgań przesuniętych o 90o:

Wychylenie :

                   

Te dwa równania tworzą układ równań. Inna jego postać :
- jest to równanie elipsy. Jej wykres nazywamy krzywą Lissajous.

Oznaczenia:
X - wychylenie pierwszego wahadła;
Y - wychylenie drugiego wahadła;
w - prędkość kątowa pierwszego wahadła;
A1,2 - amplituda pierwszego (drugiego) wahadła;
t - czas;


24.16 Okres drgań sprężyny ułożonej poziomo.Tarcie pomijamy. Okres :


Oznaczenia:
T - okres;
M1,2 - masa pierwszego (drugiego) ciężarka;
k - współczynnik sprężystości sprężyny (cecha charakterystyczna sprężyny).


24.17 Drgania tłumione.

Drgania tłumione występują wtedy, gdy w układzie działają siły oporu ośrodka.

Siła oporu :


Współczynnik tłumienia :


Wychylenie :


Oznaczenia:
M - masa;
FO - siła oporu;
b - współczynnik oporu;
V - prędkość;
z - współczynnik tłumienia;
A - amplituda;
t - czas;
w - prędkość kątowa (zob.pkt.24.19).


24.18 Równanie ruchu drgającego tłumionego.

Równanie :Ten przypadek jest gdy : . Gdy , to zostanie wykonany tylko jeden okres. Gdy , mamy do czynienia wtedy z przypadkiem periodycznym - wahadło zatrzyma się przed upływem jednego okresu.

24.19 Prędkość kątowa wahadła w drganiach tłumionych.

Prędkość :


Oznaczenia:
z - współczynnik tłumienia;
w - prędkość kątowa;
w0 - początkowa prędkość kątowa.


24.20 Logarytmiczny dekrement tłumienia.

Mówi nam, jak maleje amplituda :Oznaczenia:
d - logarytmiczny dekrement tłumienia;
z - współczynnik tłumienia;
An - n-ta amplituda (nÎN);
An+1 - n-ta-plus-jeden amplituda (nÎN);

24.21 Czas relaxacji.

Czas, po którym amplituda zmaleje e razy:Oznaczenia:
z - współczynnik tłumienia;
t - czas relaxacji;


24.22 Drgania elektromagnetyczne tłumione.


Jest to obwód RLC.

Współczynnik tłumienia :


Ładunek :


Podczas drgań tłumionych mamy do czynienia z rozpraszaniem energii.

Oznaczenia:
z - współczynnik tłumienia;
R - opór;
L - współczynnik samoindukcji (cecha charakterystyczna zwojnicy) (zob.pkt.23.3);
t - czas;
w - prędkość kątowa;
Q - ładunek;
Q0 - ładunek początkowy.


24.23 Równanie ruchu drgającego elektromagnetycznego tłumionego.

Równanie :Oznaczenia:
z - współczynnik tłumienia;
Q - ładunek początkowy;
t - czas;
w0 - prędkość kątowa początkowa;


24.24 Drgania wymuszone.

Mamy z nimi do czynienia w tedy, gdy oprócz siły sprężystości sprężyny i oporu występuje siła wymuszająca ruch. Ma ona postać :

.

Amplituda :


Oznaczenia:
z - współczynnik tłumienia;
t - czas;
w - prędkość kątowa;
F - siła wymuszająca;
FO - maksymalna siła wymuszająca (?).


24.25 Prędkość i przyspieszenie w drganiach wymuszonych.


24.25.1 Prędkość w drganiach wymuszonych.

Prędkość :


Oznaczenia:
t - czas;
w - prędkość kątowa;
A - amplituda;
j - kąt;
V - prędkość.


24.25.2 Przyspieszenie w drganiach wymuszonych.

Przyspieszenie :


Oznaczenia:
t - czas;
w - prędkość kątowa;
A - amplituda;
j - kąt;
a - przyspieszenie.

24.26 Równanie ruchu drgającego wymuszonego.

Równanie :

 

24.27 Rezonans.

Jest to proces przekazywania jednemu ciału przez drugie o okresie równym okresowi drgań własnych. Wyróżniamy rezonans mechaniczny (jedno wahadełko przekazuje innym), akustyczny (jeden kamerton przekazuje drgania drugiemu) i elektromagnetyczny (dwa obwody LC). Warunek rezonansu elektromagnetycznego :

.

Oznaczenia:
L1,2 - współczynnik samoindukcji zwojnicy w pierwszym (drugim) obwodzie (cecha charakterystyczna zwojnicy) (zob.pkt.23.3);
C1,2 - pojemność kondensatora w pierwszym (drugim) obwodzie.