Tablice fizyczne

celary.net
 
Wzory, zależności, prawa
1. Ruch stały prostoliniowy.
2. Ruch zmienny.
3. Ruch po okręgu.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
9. Energia i zasada zachowania energii.
10. Praca i moc.
11. Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
16. Prędkości kosmiczne.
17. Elektrostatyka.
18. Atom wodoru według Bohra.
19. Kondensator.
20. Polaryzacja elektryczna.
21. Prąd elektryczny stały.
22. Pole magnetyczne.
23. Prąd zmienny.
24. Drgania.
25. Fale.
26. Optyka geometryczna.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
28. Fizyka atomowa.

 
REKLAMA

S7-300, S7-1200, S7-1500 Monitoring, tester

Oprogramowanie testowe dla sterowników firmy SIEMENS. Dla sterowników serii SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500

Forum węglowe

Włókno węglowe, włókno aramidowe, kevlar, Włókno szklane, tkanina techniczna

Instalacja elektryczna, pomiary, CO, wodna - CELARY Głuchołazy

długoletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych


18. Atom wodoru według Bohra.

18.1 Atom wodoru według Bohra.

Atom wodoru według Bohra składa się z dodatnio naładowanego jądra skupiającego prawie całą masę atomu i z elektronu krążącego po orbicie kołowej.

Aby elektron nie mógł przyjmować dowolnej odległości od jądra, Bohr wprowadził ograniczenia w postaci postulatów.

18.2 Pierwszy postulat Bohra.

Moment pędu elektronu w atomie wodoru jest wielkością skwantowaną:    
,        .

Oznaczenia:
b - moment pędu;
V - prędkość elektronu;
r - promień orbity elektronu;
h - stała Plantha

18.3 Warunek kwantyzacji prędkości.

Prędkość elektronu w atomie wodoru jest wielkością skwantowaną:
 ,      ,     ,   .

Oznaczenia:
V - prędkość elektronu;
V0 - najmniejsza prędkość elektronu;
h - stała Plantha;
k - stała elektrostatyczna;
e - ładunek elementarny;

18.4 Warunek kwantyzacji promienia.

Promień orbity w atomie wodoru jest wielkością skwantowaną:
 ,     ,       ,     

Oznaczenia
r - promień orbity;
r0 - najmniejszy promień orbity;
h - stała Plantha;
V0 - najmniejsza prędkość elektronu

18.5 Warunek kwantyzacji energii.

Energia w atomie jest wielkością skwantowaną:

,     ,     

Energia jest ujemna, aby elektron samodzielnie nie mógł wydostać się poza atom.

Oznaczenia
E - energia;
E0 - najmniejsza energia atomu;
r0 - najmniejszy promień orbity;
k -stała elektrostatyczna;
e - ładunek elementarny;

18.6 Następny postulat Bohra.

W stanie stacjonarnym (elektron nie zmienia powłoki) atom nie może emitować energii.

18.7 Drugi postulat Bohra.

Atom przechodząc z poziomu energetycznego wyższego na niższy  oddaje nadmiar energii w postaci kwantu promieniowania elektromagnetycznego.

Częstotliwość wyemitowanej energii :poziom energetyczny - stan o ściśle określonej energii.
poziom podstawowy - wszystkie elektrony znajdują się najbliżej jądra.

Oznaczenia:
n - częstotliwość;
l - poziom, na który spada atom;
n - poziom początkowy.

18.8 Moment magnetyczny atomu i elektronu.

Moment magnetyczny jest zawsze przeciwnie skierowany do momentu pędu.

Moment magnetyczny  :
 ;   
,      .

Moment magnetyczny w atomie wodoru jest wielkością skwantowaną.

Oznaczenia:
b - moment pędu;
h - stała Plantha;
e - ładunek elementarny;
me - masa elektronu;
n - numer orbity;
m - moment magnetyczny;
m - moment magnetyczny Bohra (wielkość stała)

18.9 Spinowy moment magnetyczny.

Jest związany z ruchem elektronu wokół własnej osi.

;   

spinowy moment magnetyczny:
 

Spinowy moment magnetyczny jest odpowiedzialny za właściwości magnetyczne materii (zob.pkt. 22.11)

Oznaczenia:
h - stała Plantha;
e - ładunek elementarny;
me - masa elektronu;
m -spinowy  moment magnetyczny;
s - spin